ТҮЗ ЭФИРАр дайым алдыда!

Биздин жыштыктар:    Бишкек-Чүй FM 89.6    Ош-Баткен FM 102.9    Жалалабад FM 107.7    Спутниктин аты TURKSAT 3А 42° жыштыгы:11639 FEC3/4 ылдамдыгы 3700

Азада Бегимкулова "Мээримим адамдарга".
Аудио угуу

( Аудиосу менен ) 

Мен үчүн акча деле кымбат эмес,

Кичинекей ширеңкеден күйүп кетет,

Мен үчүн амал деле кымбат эмес,

Жашым өтсө, жашы келсе алып кетет.

Мен үчүн кыз деле кымбат эмес,

Тааныбаган бирөөнү ээрчип кетет.

Мен үчүн уул деле кымбат эмес,

Аял алса анын көзүн карап кетет.

Мен үчүн үй деле кымбат эмес,

Катуу бир жер силкинсе урап кетет.

Мен үчүн өмүр деле кымбат эмес,

Ажал жетсе бир күнү алып кетет.

Мен үчүн бир гана көңүл кымбат,

Кичинекей шамалдан үшүп кетет...

«Таланты жок акын болот, тагдыры жок акын болбойт” демекчи, табигат аянбай кудурет-шыгын берип, бирок ошого жараша кыска өмүр тартуулаган аздек акын Азада Бегимкулованын оттой ысык ырларын кимдер укпаган? Чынында Бегимкуловадай талант жашоону, адамдарды сүйгөн, адаттагыдан башкача мүнөздүү акын болгон.  Ал жер жүзүндөгү бардык баалуулуктардан бир гана адам көңүлү бийик деп баалайт. Ал инсандын түбөлүктүүлүгүн башкалар эске алуу үчүн өзгөчө өнөрдү сунуштайт. Ал өнөрдү сүйгөндөрдүн эсинде түбөлүк калаарына ишенет.

Толгонуп толкундаба, сезимдерим,

Тагдырга башымды ийген кезим менин.

Таалайсыз махабаттан өксүбөгөн,

Талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин.

 

Чыркыраба, боздой бербе, сезимдерим,

Санаага түшүп анча эзилбегин.

Сан миң эл кайратымды ширеп турат,

Сырымды билгендердин эсиндемин.

Сан миң эл кайратымды ширеп турат,

Чыныгы күйөрмандын эсиндемин!

 

Эмгекти сүйгөн акын

Көп кырдуу талант Азада Бегимкулова 1950-жылы 10-ноябрда жарык дүйнөгө келген. 1974-жылы Бишкек кооперативдик техникумун, андан соң Самарканд кооперативдик институтун бүтүргөн. Кийин биротоло чыгармачыл чөйрөгө ооп, Ош облустук китепкөйлөр коомунун төрайымы, Кыргызстан жазуучулар бирлигинин Жалал-Абад облустук кыргыз тил коомунун жетектөөчү адиси болуп иштеген. Кай жерде болсо да жетекчи, уюштургуч, топ ичинде лидерлик сапаты менен айырмаланып турган. 80-жылдары Ош облусунун Кара-Суу районунда пахта талаасында иштеген комсомол кыздардын бригадасын жетектеген.

 

"Ыр дыйканы" менен жер дыйканы-демекчи акын Азада Бегимкулова жазган ырдын ар бир сабы тагдырга болгон ачуу таарынычты, өксүктү катып турат. Бирок акын турмушта анысын билгизбей жашаганын калемдештери, жакындары белгилешет. Дайыма өз укугу үчүн күрөшө билген чечкиндүү, айтканынан кайтпаган өжөр болгону, Өмүр өткүчө турмуштагы теңсиздик менен күрөшкону маалым. Ошол эле маалда адамдарды сүйө билген назик, боорукер жан болчу. Бир ордуна туралбай, терисине батпай кеткен шашмалыгы өзүнчө сөз-дешет санаалаштары.

Билген айтаар: өжөр эле сөзү шар,

Бир келди да, бир кетти деп айтышаар.

Капарга албай кандай жашап өткөнүм,

Канчалары мүрзөмдөн тек кайтышар.

 

Катар жүргөн — жылуу сөзүн айтканда.

Кайрат болмок, кубат бермек дарманга.

Сөз кылды не, сөз кылбады не пайда,

Сөөгүм куруп жер алдында калганда...

 Музыка

Олдо тагдыр, мынча оор сынагың,

Сынагыңа канча ирет чыдадым.

Кайрат урап, карылыкка бой сунуп,

Күндөн күнгө карт сөөктөй сынамын.

 

Билген билээр, билбегенге не чара,

Бейкапарга болормун бир бечара.

Топуракка жашынганда турпатым,

Топурашып сөз айтышаар ич ара.

 

Бакыттан өксүү

Азада Бегимкулованын жүргөн-турганы, кийген кийиминен тарта башкаларга окшобогону баса белгиленип келет. Бирде секелек кыздарга окшоп чачын майда өрүп таштап, башына үкү тебетей кондурса, бирде кош этек көйнөктү кийип көйкөлө басчу. Кашы-көзү капкара болуп, каректеринен нур чачырап турган ажарын айтпай коюга болбос деген тааныгандар... Бирок кайран акын жеке жашоосунан аксады дешет. Балким ушул издеген теңин табалбай калышы, анын аз жашоосуна себеп болгондур? Балким жар сүйүп, бала жыттаса азыркыдай күчтүү ырлар жаралмак эместир? Ким билет?-деген суроо жаралат.

Аялыңмын никем кыйбаган,

Арманымсың жаным кыйнаган.

Сараңдыгын көрчү тагдырдын,

Жашооңо жолдош кылбаган.

 

Аялыңмын тоюм болбогон,

Азабымсың жүрөк толгогон.

Бир кемдигин көрчү дүйнөнүн,

Бир өзүңө буйруп койбогон.

 

Өчүрбөй жатам түндө чырагымды

Кайыл болуп короткон убагыма,

Качан келсең кабыл алып тураарыма…

Келемин жалгыз сүрүп өмүрүмдү,

Ишендирип күтүүгө чыдаарыма.

 

Караңгыда жол таппай калганыңда

Шам болуп жангым бар маңдайыңда.

Жашоону ачуу деп чанып койсоң,

Бал болуп ээригим бар таңдайыңда.

 

Уйкусуз өткөрүп көп убагымды,

Эшикке тосуп коюп кулагымды.

Адашып кокус издеп жүрбөсүн деп,

Өчүрбөй жатам түндө чырагымды.

Акындын калеминен жаралган "Мүдөө", "Өтүнүч", "Жаштыгыңды аядым", "Сизге", "Кыргызымдын мырзасы" аттуу обон коштогон ырлары аликүнчө эл оозунан түшө элек.

Жүрөктү тешип өтүп, жүлүндү аралаган бул ырдын автору, белгилүү акын Азада Бегимкулова 1996-жылы 46 жашында дүйнө салган. Акындын өмүрү ырларында уланды. 2000-жылы акындын "Экинчи өмүр" деген ырлар жыйнагы жарык көрдү. Анда Азада Бегимкулованын жарыялана элек чыгармалары, замандаштардын эскерүүлөрү камтылган. Мындан сырткары эч жерде жарыяланбаган ырларын да табууга болот.

Боз костюм шым кийгениң,

Боорума тартып сүйлөдүм.

Борборго алыс сен кетип,

Боздоторуң билбедим.

 

Ак көйнөк экен кийгениң,

Аке деп сени сүйлөдүм.

Арманга салып сен кетип,

Ашыктыгым билбедиң.

 

Карадан экен кемселиң,

Какшыктап айтты дебегин.

Канча ай күтсөм кабар жок,

Какшаганым билбедиң.

 

Көк түстүү экен байпагың,

Көк түстүүсүн байкадым.

Калган сөздүн аягын,

Караңгы түндө айтамын.

 

Сен жокто

Эки жаздык катар коюлган,

Жакшы тилек жакшы оюмдан.

Бирин жатам өзүм жазданып,

Экинчиси кимге буйруган?

 

Катар жаздык бири бош калат,

Бир жаздыкка ысык жаш тамат.

Бир төшөктүн жарымы жылуу,

Жарымында өксүү, муң жатат.

 

Бир жаздыкка башым жазданып,

Буркураймын демим капталып.

Өзөгүмдү өрттөйт өксүүм,

Өзүң жаткан жаздык бош калып.

 

Айрылуу асан мага

Кусанын, сагынычтын кара чачы,

Өрүлбөй желаргыга сапырылды.

Жүз жууган көздөрүмдүн ысык жашы,

Күрмөңдүн жакасына жаап турду.

 

Унчукпай улутунган демиң менен,

Өкүнүч же арманга толуп турдуң.

Жолукпайм деген элем сени менен

Кез келип кайра сендик болуп турдум.

 

Чарпылып чабалактап чачым жазып,

Келет-ов бул дүйнөдөн безип кетким.

Жашоого туштуш кылдың да бир ажайып,

Жанымда кала албай кете бердиң.

 

Чачтарым сапырылган жыйылбады,

Көз жашым мөлтүлдөгөн тыйылбады.

Айрылуу асан мага бу көрөктү,

Жолугуу эң азаптын кыйыныраагы.

46 жашында жарыкчылык менен кош айтышып, жаркылдаган, шартылдаган курч мүнөзү, сезим дүрүлдөткөн поэзиясы менен жүрөктө калган акын Азада Бегимкулованын прозага да, поэзияга да из салган "Мүдөө", "Алаканда аткан таң", "Каяша", "Мээримим адамдарга" жана "Сен окубаган кат" аттуу проза жана поэзия китептери жарык көргөн. Аны замандаш акын-жазуучулар "Ар убак жаркылдап, сүйлөсө, сөзүнөн бал тамган, анекдотту катыра айтып, жакшы тамашалашкан курч келин эле. Эң негизгиси жүрөккө жетчү ырларды жазчу" деп эскеришет. Шайырдыгы менен жарк этип дароо көзгө урунган акын жүрөгүнүн тээ тереңинде оор тагдырына, жетпеген сүйүүсүнө:

"Чарпылып чабалактап чачым жазып,

Келет-ов бул дүйнөдөн безип кетким,

Жашоого туштуш кылдың да бир ажайып,

Жанымда кала албай кете бердиң" - деп муңканат. Ушундай муңкануу акындын арман ырларынын ар бир сабында айтылып турат.

Мен үчүн өмүр деле кымбат эмес,

Ажал жетсе бир күнү алып кетет.

Мен үчүн бир гана көңүл кымбат,

Кичинекей шамалдан үшүп кетет...

 

Даярдаган Элиза Кочкор кызы. 

<< December 2018 >>
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031