ТҮЗ ЭФИР

Ди-Джейлер

11.11.2018
Баары эми башталат, баары алдыда!
11.08.2018
Жашоодо баарына даяр бол!
11.08.2018
Мен болбосом ким, азыр болбосо качан? Алга ташта чечкиндүү кадам!
11.08.2018
Кадамдар алга гана ташталат!
25.01.2018
Баштадыңбы коркпо, корктуңбу баштаба!
04.01.2018
Кыялдан жана кыялыңды ишке ашыра бил!