ТҮЗ ЭФИР

Дил азык

28.06.2018
Кыргыздар байыртан бери эле табият менен таттуу мамиледе болуп, кастарлап, көп ырым-жырымдарды кармап келишкен. Ошондой ырым-жырымдардын айрымдары…