ТҮЗ ЭФИР

Ыр маанай

09.10.2017
  “ЭлFМде" күн сайын саат 13:00дө жана 21:00дө “Ыр маанай” куттуктоо программасы. Жакшы сөз куржуну! Тел: 03222 7 65 06.